Proclaimer

1. Algemeen

A. Toepassingsgebied

 1. Met deze proclaimer spreekt Skeps Internetbureau uit verantwoordelijkheid te nemen voor de inhoud van de website: Skeps Internetbureau en de daarop door ons aangeboden diensten.
 2. Bij uw gebruik van de website kunt u erop vertrouwen dat wij ons houden aan de in deze proclaimer opgenomen bepalingen.

2. Wat we u bieden

A. Zorgvuldigheid

Skeps Internetbureau biedt graag een actuele website aan met informatie waarbij u ervan uit kunt gaan dat deze juist is. Daarom betrachten we grote zorgvuldigheid bij het beheren van onze website. Het kan desondanks voorkomen dat u fouten tegenkomt op deze website. Wij stellen het dan zeer op prijs als u ons daarvan op de hoogte stelt via team@skeps.nl. Zo spoedig mogelijk na uw bericht herstellen we eventuele fouten of onzorgvuldigheden.

B. Voor alle duidelijkheid: Geen garantie

 1. Ondanks onze zorgvuldigheid, de bereidheid en belofte om eventuele fouten of onvolledigheden zo spoedig mogelijk herstellen, kunnen we u helaas geen garantie of aanspraak op juistheid bieden.

C. Bij hyperlinks

 1. Om u goed en volledig te informeren verwijzen we soms naar websites van derden, door middel van hyperlinks op onze website. Wij controleren de inhoud van deze websites en de werking van hyperlinks regelmatig. Komt u onregelmatigheden tegen of hyperlinks die niet meer verwijzen naar oorspronkelijke inhoud, laat het ons dan weten. Wij onderzoeken deze meldingen en laten u zo snel mogelijk weten zodra we dit hebben hersteld indien nodig.

3. Auteursrechten

A. Onze foto’s en andere werken

 1. Skeps Internetbureau spant zich in om creatieve en originele werken aan te bieden op de website. Soms doen wij dat door werken van anderen te tonen op onze website waarbij wij steeds als licentienemer gelden en de voorwaarden van deze licenties, indien vereist, ook zullen naleven.
 2. Een werk van Skeps Internetbureau gebruiken kan en mag, maar we vragen u dan te houden aan de volgende regels: vraag ons om toestemming voor het gebruik, zodra u die toestemming hebt kunt u onze werken gebruiken zolang u daarbij steeds een duidelijke bronvermelding hanteert.
 3. De eis om toestemming te krijgen geldt niet als u gebruikt maakt van wettelijke rechten zoals het citaatrecht, waarbij u zonder toestemming maar mét bronvermelding een relevant deel van onze werken mag openbaar maken.

B. Foto’s en andere werken van anderen

 1. Komt u uw werken op onze website tegen, zonder dat wij daarbij de geldende voorwaarden bij hebben gehanteerd, meld dit dan aan ons. Wij zoeken met u naar een passende oplossing.

4. Overig

A. Wijzigingen

 1. Deze proclaimer kan wijzigen, Skeps Internetbureau zal hierover wanneer mogelijk een mededeling doen op de website zodat u daarvan bij het gebruik van onze website op de hoogte blijft.

B. Vragen

 1. Skeps Internetbureau staat open voor al uw vragen. Bij algemene vragen of een specifieke vraag over deze proclaimer, neem dan contact op via: team@skeps.nl.

C. Versie

 1. De huidige versie van deze proclaimer is 20220429
chevron-down